«Про містобудівний кадастр» від 25 травня 2011 року N 559

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF

​«Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України» від 29 серпня 2002 р. №1291

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1291-2002-%D0%BF

​«Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами» від 3 червня 2013 року №483

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/483-2013-%D0%BF

​«Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним  земельним кадастрами» від 25 травня 2011р. №556

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/556-2011-%D0%BF

​«Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів» від 28 грудня 2001 р. № 1781

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1781-2001-%D0%BF

​«Деякі питання застосування геодезичної системи координат» 22.04.2004 № 1259

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1259-2004-%D0%BF

​«Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України» від 22.07.1999 №1344

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1344-99-%D0%BF

​«Про затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією» від 25.03.1997 № 269

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/269-97-%D0%BF

EN/RU/UA
Перейти до вмісту