«Про основи містобудування»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

​«Про архітектурну діяльність»

«Про регулювання містобудівної діяльності»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-14

​«Про благоустрій населених пунктів»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

​«Про Генеральну схему планування території України»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3059-14

​«Про землеустрій»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15

​«Про державний земельний кадастр»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17

​«Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/353-14

​«Про інформацію»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

​«Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_d09

​«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80

​«Про телекомунікації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

​«Про захист персональних даних»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

​«Про доступ до публічної інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

​«Про правові засади цивільного захисту»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1859-15

​«Про державну таємницю»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

EN/RU/UA
Перейти до вмісту